Regulamin WDR

Dla uczestników WDR

Warszawskie Dni Rodzinne (WDR) to projekt przygotowany przez ZwalczNude.pl w oparciu o współpracę z Miastem Stołecznym Warszawy.

Zgłoszenie do WDR oznacza, że wyrażają Państwo zgode na wpis do bazy mailingowej, z której może korzystać ZwalczNude.pl, w celach przesłania informacji w postaci informatora kulturalnego.

Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zapisów na zajęcia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182) i wysyłki informacji w formie newslettera Zwalcz Nude.pl

Warszawskim Dniom Rodzinnym towarzyszy Plebiscyt: Statuetka Warszawskiej Rodzinki. Wzięcie w niej udziału poprzez zagłoswanie na jeden z punktów oznacza zgodę na wpisanie do bazy danych WDR – jak w opisie powyżej.

Partnerami Warszawskich Dni Rodzinnych (zwanymi dalej WDR) są firmy warszawskie oraz z okolicznych miast, które swoją ofertę kierują do dzieci, rodziców, lub rodzin.

Na stronie WDR zostały umieszczone wszystkie wydarzenia organizowane przez Partnerów w zakładkach tematycznych.

Z uwagi na fakt, że większość wydarzeń ma ograniczenia ze względu na ilość osób, które mogą w nich uczestniczyć, prosimy o rejestrację. W razie rezygnacji z zajęć prosimy o pilny kontakt pisząc na adres: wdr@zwalcznude.pl

Jedna osoba może zarejestrować jedno dziecko na maksymalnie 4 warsztatyoraz na piknik rodzinny, jako piąte zajęcia. Dodatkowe zajęcia moga zostać przez system anulowane! Jedno dziecko można zapisać na maksymalnie jedne zajęcia do jednego Patnera, chyba, że wyrazi on zgodę na wyjątek od tej zasady.

Większą ilość zajęć można zarezerwować dla jednego dziecka dopiero po 13 marca – wtedy nie ma już ograniczeń na ilośc zapisów.

Zainteresowani powinni wysłać zgłoszenie rejestracyjne korzystając z formularza dostępnego przy każdym opisie zajęć pod ikonką zapisy TUTAJ, wystarczy kliknąć na napis.

Jeśli zrezygnujesz z zajęć – napisz maila do Partnera!

Na zajęcia jest ograniczona ilość miejsc.

Uczestnicy WDR zgłaszając swoje uczestnictwo wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku oraz osób nieletnich pozostających pod ich opieką przez organizatora WDR, ZwalczNude.pl.

W trakcie WDR będą robione na zajęciach zdjęcia, które następnie zostaną użyte w celach promujących kolejne edycje WDR.

Informujemy, że nagród wygranych w naszych konkursach nie wysyłamy pocztą (odbiór osobisty).

Z uwagi na darmowy charakter wydarzeń WDR – Partnerzy mogą wymagać potwierdzenia udział dziecka mailowo i telefonicznie. W takim wypadku Partnerzy będą się kontaktować osobiście z zapisanymi uczestnikami wydarzeń zgodnie z bazą danych systemu zapisów. Uczestnicy zapisani na zajęcia wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu przez Partnerów wydarzenia oraz na późniejsze przesłanie im oferty Partnera WDR – po WDR.

Jeśli w ciągu 3 dni zapisany uczestnik zajęć nie potwierdzi mailowo, bądź telefonicznie swojego zapisu – może zostać usunięty z listy zajęć – o czym zostanie przez Partnera poinformowany mailowo.

UWAGA – Partnerzy mogą zastrzec, że na ich zajęcia jedno dziecko może się nieodpłatnie zapisac tylko raz – a kolejne zajęcia w ramach WDR – mimo, że dla innych będa nieodpłatne – dla dziecka zapisanego ponownie do tego samego Partnera mogą być odpłatne.

Dla Partnerów

Partnerem wydarzenia może być każda firma, instytucja lub inna organizacja z Warszawy i jej okolic, która swoją ofertę kieruje do rodzin z dziećmi.

Aby stać się Partnerem wydarzenia należy:

1. W „Strefie Partnera” na stronie WDR wybrać odpowiedni pakiet partnerski: A, B, C,  A piknikowy, B piknikowy, Partner VIP, Sponsor Strefy;

2. Po wybraniu pakietu należy odesłać uzupełniony w programie Word formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć w zakładce „Strefa Partnera”;

UWAGA! Wprowadzenie informacji na stronie może trwać do 1 tygodnia;

3. Po otrzymaniu formularzu ZwalczNude.pl wystawia proformę, którą należy oplacić w ciągu 7 dni; dane wprowadzone do formularza są przez ZwalczNude.pl kopiowane na stronę; pracownicy ZwalczNude.pl nie odpowiadają za błędy w formularzu;

4. Opłacenie proformy jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w WDR w charakterze Partnera oraz z akceptacją regulaminu (dopiero po opłaceniu proformy informacje o Partnerze pojawią się na stronie wydarzenia oraz w systemie zapisów na zajęcia).

Przesłany przez Partnera formularz zostanie umieszczony na stronie zapisów i zgodnie z nim na zajęcia do Partnera będą się zapisywać chętni uczestnicy. O każdym z nich Partner dostanie informację drogą mailową z systemu zapisów ZwalczNude.pl. Partner zobowiązuje się do osobistego potwierdzenia udziału zapisanych uczestników w zajęciach drogą mailową/telefoniczną.

Zwalcznude.pl nie bierze odpowiedzialności za frekwencję – jako platforma informacyjna ZwalczNude.pl odpowiada za przekazanie informacji Partnera do uczestników – i informacji o uczestnikach chętnych na zajęcia Partnera – Partnerom.

Przypominamy, że Warszawskie Dni Rodzinne, to inicjatywa oddolna, której moc jest zawarta w sile Partnerów. Dlatego każdy Partner dokłada swoją cegiełkę zarówno do programu wydarzenia, jak i do jego promocji. Organizatorzy przygotowuję kampanię ogólnowarszawską.

Wszyscy Partnerzy są jednak zobowiązani do umieszczenia informacji w postaci plakatu na swoich stronach internetowych, stronach Facebook oraz w swoich placówkach.

Plakat Partnerzy mogą osobiście odebrać z jednego z punktów ZwalczNude.pl, lub samodzielnie wydrukować.

Ponieważ wszyscy Partnerzy korzystają z promocji Warszawskich Dni Rodzinnych i ufają, że inni Partnerzy również wywiążą się ze swoich obowiązków – co tworzy skalę promocji wydarzenia – zwracamy sczególną uwagę na zadośćuczynienie im.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązków Partnera projektu, w tym nie wywieszenia w placówkach własnych plakatów, lub nie poinformowania na Fungage Partnera o jego udziale w projekcie – Partner może zostać obciążony kosztami alteratywnych działań – wyróznujących jego zaniechanie.

Partnerzy PIKNIKU stosują się do niniejszego regulaminu oraz do informacji dla wystawców PIKNIKU zawartych na podstronie w zakładce Strefa Partnera.

Zmiany danych lub opisu wydarzenia na krócej niż 2 miesiące przed wydarzeniem – są płatne. Koszt jednej zmiany to 10 PLN. Po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 3 dni roboczych zostaną dokonane poprawki. Informacje o zmianie i potwierdzeniu dokonania wpłaty należy przesyłać na adres:

wdr@zwalcznude.pl

Regulamin konkursów Zwalcz Nudę:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy organizowane przez ZwalczNude.pl. Przedmiotem Konkursu jest rzecz lub działanie określone w treści konkursu.

§ 2

Organizatorem konkursu jest Zwalcz Nudę.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com/stronie WDR dla użytkowników, którzy są fanami Warszawskich Dni Rodzinnych, i Zwalcz Nudę.

§ 4

Konkurs trwa zgodnie z określeniem w treści konkursu – jeśli termin konkursu nie jest określony – trwa on tydzień – w przypadku konkursów na FB i miesiąc w przypadku konkursów na stronie.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które odpowiedzą na zapytanie konkursowe zgodnie z jego treścią. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie Fani FunPage’a ZwalczNude.pl i Warszawskich Dni Rodzinnych zapisani na Informator Kulturalny Zwalcz Nudę (IKZN).

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora – Moderatorzy.

2. Ostateczny wybór najciekawszej wypowiedzi zostanie dokonany przez jury.

3. Jury w drodze głosowania wybierze 2 najciekawiej skonstruowane komentarze.

4. W skład Jury wchodzą delegowani pracownicy ZwalczNude.pl

IV. NAGRODY

§ 9

Nagrody określa treść konkursu, jeśli są to nagrody rzeczowe należy je odebrać w siedzibie ZwalczNude.pl przy ul. Kickiego 1 w Warszawie – osobiście. ZwalczNude.pl nie pokrywa kosztów wysyłki nagród. Należy się wcześniej umówić.

O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo lub wiadomości na FB – zależnie od tego jak przebiega głosowanie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Wszyscy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie FUNDACJI ZWALCZ NUDĘ (ul. Lebiodowa 11E/4, 04-674 Warszawa) i wykorzystanie ich w celach promocyjnych oraz marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883). Przysługuje prawo do wglądu i zmiany danych osobowych. Swoje dane osobowe udostępnia się dobrowolnie.

Każdy uczestnik konkursu zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej od FUNDACJI ZWALCZ NUDĘ (ul. Lebiodowa 11E/4, 04-674 Warszawa) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

4. Zgłaszanie swoich wypowiedzi do Konkursu (w formie komentarzy pod postem na FB), jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.