Pakiet C

W ramach pakietu C każdy partner ma możliwość dołączenia do Warszawskich Dni Rodzinnych, organizując jedno bezpłatne wydarzenie – np. dzień otwarty. Dzięki temu macie Państwo możliwość promocji swojej placówki w środowisku lokalnym.

Do 15 marca pakiet C jest bezpłatny. Po tym terminie jego cena to 100 PLN netto.

Dla najciekawszych animacji przewidujemy możliwość udziału w Warszawskim Pikniku Rodzinnym oraz informację o zajęciach w ramach WDR na FB WDR.

O zajęciach w ramach pakietu C pojawia się także informacja w harmonogramie wydarzeń oraz na stronie zapisów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY