Pakiet XXL

Pakiet ten został stworzony z myślą o punktach, które są centrum rodzinnym w swojej dzielnicy lub posiadają kilka lokalizacji. W tym pakiecie pomyśleliśmy nie tylko o Państwa promocji w trakcie Warszawskich Dni Rodzinnych, ale też po nich oraz gwarantujemy, że promując wydarzenia marcowe, to Państwa propozycje zostaną w mediach wyróżnione.

Pakiet ten został rozszerzony o działania półroczne, o możliwość brania udziału w innych wydarzeniah fundacji bezpłatnie i o możliwość korzystania z kanałów komunikacji ZwalczNude.pl w pełni przy promocji działań własnych Partnera.

UWAGA! pakiet dotyczy tylko Partnerów, którzy oferują zajęcia we własnych lokalizacjach – klubach/punktach/szkołach, lub wspierają cele statutowe fundacji.  Pakiet nie jest kierowany fo firm, które będą tylko na pikniku – dla takich firm przygotowaliśmy pakiety piknikowe – w zakładce po lewej stronie.

W ramach pakietu Partnera A – Partner może przeprowadzić tyle zajęć ile chce zorganizować w kilku swoich placówkach.

PAKIET PARTNERA XXL
– czyli rozszerzony A

PROMOCJA W KAMPANII PROMUJĄCEJ WARSZAWSKIE DNI RODZINNE

Promocja Partnera w kampanii WDR poprzez wyeksponowanie nazwy Partnera:
w reklamie prasowej, w prasie codziennej i branżowej, w Internecie – opis wydarzenia dedykowanego z podaniem nazwy Partnera w przynajmniej jednej publikacji;
rozesłanie informacji prasowej z wyszczególnieniem opisu wydarzenia dedykowanego Partnerowi do wszystkich mediów lokalnych oraz rodzinnych;
w mailingu poprzez Informator Kulturalny ZwalczNude.pl /ok. 20 tys. czytelników/;
możliwość umieszczenia logo Partnera na wszystkich materiałach promujących wydarzenie za dopłatą 1500 PN

WARSZAWSKI PIKNIK RODZINNY

możliwość (bez dopłat) wystawienia stoiska w trakcie pikniku – głównego wydarzenia WDR – na miesiąc przed piknikiem prosimy o zgłoszenie opisu animacji. O wielkości i lokalizacji stoiska decyduje termin zgłoszenia i dostępność miejsca na pikniku. Namiot z dostępem do prądu i możliwością bezpłatnego korzystania z 1 stołu i 4 krzeseł. Do 15 sierpnia dla każdego Partnera z pakietem A mamy zarezerwowane 9 m2. Po tym terminie miejsce pod namiotem i z podłączeniem do prądu może nie być dostępne;
dystrybucja ulotek, kuponów itp. w punkcie informacyjnym na pikniku;

PROMOCJA NA WWW.WARSZAWSKIEDNIRODZINNE.PL

informacja na stronie „wydarzenia WDR” w zakładkach tematycznych: wiek dziecka, dzielnica oraz na stronie głównej „wydarzenia WDR” (jedno wydarzenie) – informacja zawiera pełen opis zajęć oraz logo (o miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszenia);
możliwość umieszczania po WDR 1 raz w miesiącu informacji o zajęciach pełnopłatnych Partnera po WDR;

INNE PO WDR

promocja na FB Warszawskich Dni Rodzinnych (umieszczenie informacji o zajęciach pełnopłatnych 1 raz w miesiącu) – materiały dostarcza Partner z minimu 2 tygodniowym wyprzedzeniem
wysłanie jednego mailingu na temat zajęć Partnera raz w miesiącu – materiały dostarcza Partner z minimu 2 tygodniowym wyprzedzeniem
bezpłatne stoisko lub punkt partnerski w innych wydarzeniach organizowanych przez ZwalczNude.pl, w szczególności: gry miejskie, projekt Aktywna Rodzina z serią 20 lokalnych pikników, projekt Akademia Elfów Świętago Mikołaja
możliwośc przygotowania konkursu dedykowanego Partnerowi – Partner funduje nagrody
możliwość przygotowania artykułu na temat Partnera – Partner pokrywa koszty przygotowania artykułu, w szczególności wizyt w placówce, lub udziału w zajęciach, jeśli jest to koniecznie
inne do uzgodnienia z Partnerem
Okres trwania niniejszych działań jest ustalany indywidualnie, nie może jednak trwać dłużej niż 6 miesięcy; przedłużenie okresu działań jest równoznaczne z wykupieniem pakietu XXL do kolejnej edycji WDR
UWAGA – możliwośc bezpłatnego udziału nie dotyczy wydarzeń głównych fundacji, czyli pikników zaplanowanych na więcej niż 3000 Uczestników

WARTOŚĆ PAKIETU PARTNERA:

900 PLN netto do 10 czerwca dla Partnerów poprzednich edycji,
dla pozostałych do 10 czerwca 1200 PLN netto,
po tym terminie do 15 sierpnia 1400 PLN netto,
następnie po 15 sierpnia 1600 PLN netto

*** UWAGA, przewidzieliśmy tylko 10 takich pakietów do każdej edycji WDR

* Zaproponowane świadczenia mogą być negocjowane, a zawartość pakietu jest ustalana indywidualnie.

* Istnieje możliwość włączenia do pakietu niestandardowych rozwiązań i akcji promocyjnych zaproponowanych przez Partnera lub przygotowanych na jego życzenie przez ZwalczNudę.pl