Regulamin WDR

Dla uczestników WDR

 1. Warszawskie Dni Rodzinne (WDR) to projekt przygotowany przez ZwalczNude.pl w oparciu o współpracę z Miastem Stołecznym Warszawy.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – osoby zapisujące się na wydarzenia w ramach WDR przez system zapisów, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym wykorzystanie zdjęć i filmów z wydarzeń). Wyrażenie zgody jest niezbędne do udziału w zajęciach. Administratorem danych jest ZwalczNude.pl. Dane (imię, nazwisko, adres e-mail, dzielnica zamieszkania) zbierane są na potrzeby kontaktu z uczestnikami wydarzeń i w celach statystycznych. Ponadto uczestnicy WDR trafiają na listę mailingową Informatora Kulturalnego Zwalcz Nudę. Istnieje możliwość wycofania zgody, przesyłając informację drogą elektroniczną na adres wdr@zwalcznude.pl.
 3. Partnerami Warszawskich Dni Rodzinnych (zwanymi dalej WDR) są firmy warszawskie oraz z okolicznych miast, które swoją ofertę kierują do dzieci, rodziców, lub rodzin.
 4. Na stronie WDR zostały umieszczone wszystkie wydarzenia organizowane przez Partnerów w zakładkach tematycznych.
 5. Z uwagi na fakt, że większość wydarzeń ma ograniczenia ze względu na ilość osób, które mogą w nich uczestniczyć, prosimy o rejestrację. W razie rezygnacji z zajęć prosimy o pilny kontakt pisząc na adres mailowy zawarty w mailu potwierdzającym zapis na dane wydarzenie.
 6. Jedna osoba może zarejestrować jedno dziecko na maksymalnie 4 warsztaty oraz na piknik rodzinny, jako piąte zajęcia. Dodatkowe zajęcia mogą zostać przez system anulowane! Jedno dziecko można zapisać na maksymalnie jedne zajęcia do jednego Partnera, chyba, że wyrazi on zgodę na wyjątek od tej zasady.
 7. Zainteresowani powinni wysłać zgłoszenie rejestracyjne korzystając z formularza dostępnego przy każdym opisie zajęć.
 8. Na zajęcia w ramach WDR jest ograniczona ilość miejsc.
 9. Uczestnicy WDR zgłaszając swoje uczestnictwo wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku oraz osób nieletnich pozostających pod ich opieką przez organizatora WDR, ZwalczNude.pl.
 10. Zdjęcia wykonane na zajęciach w trakcie WDR, zostaną użyte w celach promujących kolejne edycje WDR.
 11. Informujemy, że nagród wygranych w naszych konkursach nie wysyłamy pocztą (odbiór osobisty).
 12. Z uwagi na darmowy charakter wydarzeń WDR – Partnerzy mogą wymagać potwierdzenia udział dziecka mailowo i telefonicznie. W takim wypadku Partnerzy będą się kontaktować osobiście z zapisanymi uczestnikami wydarzeń zgodnie z bazą danych systemu zapisów. Uczestnicy zapisując się na zajęcia wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu przez Partnerów wydarzenia.
 13. Jeśli w ciągu 3 dni zapisany uczestnik zajęć nie potwierdzi mailowo, bądź telefonicznie swojego zapisu – może zostać usunięty z listy zajęć – o czym zostanie przez Partnera poinformowany mailowo.

Dla Partnerów

1.Partnerem wydarzenia może być każda firma, instytucja lub inna organizacja z Warszawy i jej okolic, która swoją ofertę kieruje do rodzin z dziećmi.

2. Aby stać się Partnerem wydarzenia należy:

2.1. W “Strefie Partnera” na stronie WDR wybrać odpowiedni pakiet partnerski: A, B, C,  A piknikowy, B piknikowy, Partner VIP, Sponsor Strefy.

2.2. Po wybraniu pakietu należy odesłać uzupełniony w programie Word formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć w zakładce “Strefa Partnera”. UWAGA! Wprowadzenie informacji na stronie może trwać do 1 tygodnia.

2.3. Po otrzymaniu formularzu ZwalczNude.pl wystawia proformę, którą należy opłacić w ciągu 7 dni; dane wprowadzone do formularza są przez ZwalczNude.pl kopiowane na stronę; pracownicy ZwalczNude.pl nie odpowiadają za błędy w formularzu;

2.4. Opłacenie proformy jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w WDR w charakterze Partnera oraz z akceptacją regulaminu (dopiero po opłaceniu proformy informacje o Partnerze pojawią się na stronie wydarzenia oraz w systemie zapisów na zajęcia).

2.5. Przesłany przez Partnera formularz zostanie umieszczony na stronie zapisów i zgodnie z nim na zajęcia do Partnera będą się zapisywać chętni uczestnicy. O każdym z nich Partner dostanie informację drogą mailową z systemu zapisów ZwalczNude.pl. Partner zobowiązuje się do osobistego potwierdzenia udziału zapisanych uczestników w zajęciach drogą mailową/telefoniczną.

3. ZwalczNude.pl nie bierze odpowiedzialności za frekwencję – jako platforma informacyjna ZwalczNude.pl odpowiada za przekazanie informacji Partnera do uczestników – i informacji o uczestnikach chętnych na zajęcia Partnera – Partnerom.

4. Przypominamy, że Warszawskie Dni Rodzinne, to inicjatywa oddolna, której moc jest zawarta w sile Partnerów. Dlatego każdy Partner dokłada swoją cegiełkę zarówno do programu wydarzenia, jak i do jego promocji. Organizatorzy przygotowuję kampanię ogólnowarszawską.

5. Wszyscy Partnerzy są jednak zobowiązani do umieszczenia informacji w postaci plakatu na swoich stronach internetowych, stronach Facebook oraz w swoich placówkach.

6. Plakat Partnerzy mogą osobiście odebrać z jednego z punktów ZwalczNude.pl, lub samodzielnie wydrukować.

7. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków Partnera projektu, w tym nie wywieszenia w placówkach własnych plakatów, lub nie poinformowania na fanpage Partnera o jego udziale w projekcie – Partner może zostać obciążony kosztami alternatywnych działań – wyrównujących jego zaniechanie.

8. Partnerzy PIKNIKU stosują się do niniejszego regulaminu oraz do informacji dla wystawców PIKNIKU zawartych na podstronie w zakładce Strefa Partnera.

9. Zmiany danych lub opisu wydarzenia na krócej niż 2 miesiące przed wydarzeniem – są płatne. Koszt jednej zmiany to 10 PLN. Po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 3 dni roboczych zostaną dokonane poprawki. Informacje o zmianie i potwierdzeniu dokonania wpłaty należy przesyłać na adres: wdr@zwalcznude.pl

10. W przypadku odwołania imprezy z powodu koronawirusa lub innych przyczyn niezależnych od organizatora, zastrzegamy przeniesienie środków w ramach pakietów partnerskich i wszystkich ustaleń, na poczet kolejnego wydarzenia. Uprzedzamy, że miejsce pikniku może ulec zmianie. W przypadku rezygnacji z udziału, zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 50% wartości pakietu.

Regulamin konkursów Zwalcz Nudę:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy organizowane przez ZwalczNude.pl. Przedmiotem Konkursu jest rzecz lub działanie określone w treści konkursu.

§ 2

Organizatorem konkursu jest Zwalcz Nudę.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com/stronie WDR dla użytkowników, którzy są fanami Warszawskich Dni Rodzinnych, i Zwalcz Nudę.

§ 4

Konkurs trwa zgodnie z określeniem w treści konkursu – jeśli termin konkursu nie jest określony – trwa on tydzień – w przypadku konkursów na FB i miesiąc w przypadku konkursów na stronie.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które odpowiedzą na zapytanie konkursowe zgodnie z jego treścią. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie Fani FunPage’a ZwalczNude.pl i Warszawskich Dni Rodzinnych zapisani na Informator Kulturalny Zwalcz Nudę (IKZN).

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora – Moderatorzy.

2. Ostateczny wybór najciekawszej wypowiedzi zostanie dokonany przez jury.

3. Jury w drodze głosowania wybierze 2 najciekawiej skonstruowane komentarze.

4. W skład Jury wchodzą delegowani pracownicy ZwalczNude.pl

IV. NAGRODY

§ 9

Nagrody określa treść konkursu, jeśli są to nagrody rzeczowe należy je odebrać w siedzibie ZwalczNude.pl przy ul. Kickiego 1 w Warszawie – osobiście. ZwalczNude.pl nie pokrywa kosztów wysyłki nagród. Należy się wcześniej umówić.

O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo lub wiadomości na FB – zależnie od tego jak przebiega głosowanie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Wszyscy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, dzielnica zamieszkania), którymi administruje Fundacja Zwalcz Nudę (ul. Lebiodowa 11E/4, 04-674 Warszawa) i wykorzystanie ich w celach promocyjnych oraz marketingowych – przesłanie Informatora Kulturalnego Zwalcz Nudę, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przysługuje prawo do wglądu, zmiany danych osobowych lub wycofania danych, pisząc na adres wdr@zwalcznude.pl. Swoje dane osobowe udostępnia się dobrowolnie.

Każdy uczestnik konkursu zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej od FUNDACJI ZWALCZ NUDĘ (ul. Lebiodowa 11E/4, 04-674 Warszawa) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

3. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

4. Zgłaszanie swoich wypowiedzi do Konkursu (w formie komentarzy pod postem na FB), jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda